“Wielkanocne wyplatanie koszy”

Warsztaty wielkanocne

Od kiedy 26 lutego do 8 kwietnia
Czas zajęć: 3-3,5 godziny
Cena: 30zł/ osoba
wielkanoc

W programie

Wyskrobywanie kraszanek
Omówienie Tradycji Wielkanocnych
Wyplatanie z wikliny koszyczka wielkanocnego
Spotkanie ze zwierzętami

2 opiekunów na grupę gratis, 1 grupa= 1 klasa

Dzieci zabierają zrobione przez siebie prace do domu.

Cena zawiera poczęstunek